Aktuelt

Takk for i år

last-ned-1
TAKK FOR I ÅR!

2016 nærmer seg slutten, og vi ser frem til en jule- og nyttårshøytid med tid til familie, gode venner og ettertanke. Det har vært et begivenhetsrikt år for S5 Consulting, med lederskifte, stretegiske veivalg, økende internasjonal oppmerksomhet og rivende vekst og utvikling på flere områder.

Lyttet til markedet
Dette året har vi refokusert virksomheten med mål om økt spesialisering og vekst inn i nye områder. Vi lyttet til markedet, og ønsket å rendyrke og styrke S5 på utvalgte områder – et av dem Neptune. Som et ledd i dette fulgte et lederskifte, og høsten har vært preget av et økende fokus på vekst, lønnsomhet og kompetanseheving. Vi har dette året hatt en svært positiv utvikling i omsetning og resultat, og ser veldig lyst på 2017.

Sterk rekrutteringsvekst
S5s konsulenter er attraktive, og å få på plass de rette hodene er viktigere enn noen gang før. Der er kampen hard, og vi gleder oss over at mange av bransjens dyktigste har valgt å gå til S5, og bare i høst har vi ansatt tre nye konsulenter som skal styrke oss på eksisterende og nye satsningsområder (link til sak om Gary etc). I januar kommer ytterligere tre nye på plass, og i 2017 er målet å ha 20 konsulenter. Vi håper å styrke vår posisjon mot nye kandidater som en arbeidsgiver som de mest kompetente og ambisiøse ønsker å jobbe hos, og som gir sine ansatte et inspirerende, utviklende og utfordrende arbeidsmiljø.

Sammen med resten av gjengen i S5 Consulting vil jeg takke for et spennende og begivenhetsrikt år, og ønske våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år sammen med familie og venner. Vi gleder oss til å ta fatt på 2017 med dere!

Julehilsen fra Sveinung Gehrken
Managing Director
S5 Consulting AS

Flere SAP-eksperter til S5 Consulting

Vi startet i sommer jakten på fire nye konsulenter med høy teknisk innsikt, meget gode consulting skills, solid erfaring og sterk akademisk bakgrunn. Tre av dem er nå ansatt, og vil være på plass i løpet av de nærmeste månedene.

S5 Consulting_Ole Kristian BranæsOle Kristian Branæs er førstemann ut, og starter i stillingen som Senior SAP Consultant allerede 1. oktober. Han kommer fra Skye AS, og vil særlig styrke teamet på følgende områder:

 • SAP Development (ABAP, HANA, HANA Cloud Platform)
 • SAP Integration
 • SAP HANA Migration

 
 
 
S5 Consulting_Gary O'NeillLike etter følger Gary O’Neill, også som Senior SAP Consultant. Han er på plass 12. oktober. Gary kommer også fra Skye, og bidrar spesielt innen:

 • SAP Agentry Work Manager
 • SAP Mobile Platform / Sybase Unwired Platform
 • SAP Mobility / UX
 • SAP ABAP & HANA Cloud Platform
 • Java, C programmering

 
 
S5 Consulting_Antonio MorenoI januar 2017 kommer Antonio Moreno inn, også han som Senior SAP Consultant. Antonio har hatt en periode som selvstendig konsulent, og før det Itelligence. Antonio har sine faglige styrker spesielt innen:

 • SAP SD/MM
 • SAP WM
 • SAP RLM (Remote Logistics Management)
 • SAP PM (Project Management)

Antionio har omfattende erfaring fra flere bransjer; engineering, oil & gas, retail, FMCG og life science.
 
”Vi har stor tro på disse tre, og ser frem til å få dem på plass i teamet. S5 Consulting er inne i en spennende vekst- og utviklingsfase, og Ole Kristian, Gary og Antonio vil styrke oss på områder som er strategisk viktige for våre prosjekter fremover”, sier Sveinung Gehrken, Managing Director i S5 Consulting.


Vil du vite mer om karrieremulighetene i S5 Consulting?
Sveinung hører gjerne fra deg på sveinung@s5con.no eller 473 18 037.

New times in S5 Consulting

This summer we have made some changes on the management side of S5 Consulting, as well as several important strategic decisions. Our partner and sales / recruitment manager, Tom W. Gulbrandsen has decided to resign from the company, which he helped establish in 2013. He has decided to take on new challenges as Senior Account Executive in SAP Norway.

 

S5_ConsultingS5 Consulting’s vision has always been “to create excitement through SAP”, and we have invested a lot in building a formal and relevant SAP expertise. CEO Sveinung Gehrken confirms that they have successfully thrilled their customers, both within mobile solutions, development and integrations, which is mirrored in larger projects for recognised Norwegian and international companies.

“As we have had enormous growth and a positive development, it has been natural to angle the enterprise through featured services and solutions to adapt to the market demands. This is especially important when it comes to mobility, development and integration, which we wish to cultivate” Gehrken says.

Tom W. Gulbrandsen was a central part of the startup and development of S5 Consulting through the first couple of years. The fact that he chose to accept a role in SAP is natural considering S5’s strategic direction. He will, without a doubt, become a major contributor to their centre of expertise.

“The opportunity in SAP came at the right time for Tom, and we understand his decision”, emphasizes Gehrken.

Gehrken will now be in charge of sales and recruitment, in cooperation with partners Håvard Grenan and Terje Pedersen. Initially they will not hire anyone for this specific role.

 

Rapid pace and new resources

S5 Consulting have throughout the last couple of years gained a lot of attention from larger businesses domestically and abroad, and the autumn is filled with exciting projects. There is a need for more resources, and S5 will throughout the next couple of months hire four more employees:

“We wish to gain professionally strong people with academic backgrounds, technical skills and 2-4 years of experience from the consulting industry, preferably from relevant projects relative to S5’s operations. If you think you have these traits, we would like to hear from you”, Gehrken adds. He is looking forward to embark on an exciting autumn.
Sveinung Gehrken_S5 Consulting

 

If you would like to know more about S5 Consulting or their career opportunities, please contact CEO Sveinung Gehrken, 473 18 037 or sveinung@S5consulting.no.

Our user experience is lifted to new heights

In S5 Consulting we take streamlining and simplification seriously. We lift the user experience to new heights by making SAP Fiori apps aware of their surroundings. ‘Internet of things’ (IOT) makes our solutions more useable by utilizing sensors and device features. Logins with biometric authentications and contactless scanning using NFC and RFID makes the system more efficient and excites our users. Here you can see how!

Would you like to know more? Please contact Nicolay Aarstad Wildhagen in S5 Consulting.

Nye tider i S5 Consulting

I sommer har det skjedd endringer på ledersiden i S5 Consulting, samtidig som vi har gjort viktige strategiske veivalg. Partner og salgs/rekrutteringsansvarlig Tom W. Gulbrandsen har valgt å tre ut av selskapet han var med å etablere i 2013, for å ta fatt på nye utfordringer som Senior Account Executive i SAP Norge.
S5 Consulting
S5 Consultings visjon har hele tiden vært ”å skape begeistring med SAP”, og de har investert mye i å bygge formell og relevant SAP-ekspertise. Daglig leder Sveinung Gehrken bekrefter at de har lykkes med å begeistre kundene, både innen mobile løsninger, utvikling og integrasjon, noe som gjenspeiles i store kundeprosjekter for anerkjente norske og internasjonale selskaper.

”Vi har hatt enorm vekst og positiv utvikling, og det har vært naturlig å styre virksomheten i mot utvalgte tjenester og løsninger for å tilpasse oss kravene i markedet. Dette gjelder særlig mobility, utvikling og integrasjon, som vi ønsker å rendyrke”, sier Gehrken.

Tom W. Gulbrandsen var sentral i oppstart og utvikling av S5 Consulting de første kritiske årene. At han nå har valgt å takke ja til en rolle i SAP er naturlig med tanke på S5s strategiske retning, og det er ingen tvil om at han vil bli en stor bidragsyter til kompetansemiljøet der.

”Muligheten i SAP kom på et veldig riktig tidspunkt for Tom, og vi har stor forståelse for at han valgte å takke ja til den”, understreker Gehrken.

Gehrken vil ta over ansvaret for salg og rekruttering i nært samarbeid med de andre partnerne Håvard Grenan og Terje Pedersen, og det vil ikke bli ansatt noen i Toms sted i første omgang.

Høyt tempo og nye ressurser

S5 Consulting har de siste årene fått stor oppmerksomhet fra stadig større virksomheter i inn- og utland, og høsten er full av spennende prosjekter. Det er stort behov for flere ressurser, og S5 skal i løpet av høsten ansette fire nye medarbeidere:

”Vi ønsker oss faglig sterke, sultne folk med akademisk bakgrunn, høy teknisk innsikt og 2-4 års erfaring fra konsulentbransjen, gjerne fra relevante prosjekter i forhold til S5s virksomhet. Kjenner du deg igjen i dette vil vi veldig gjerne høre fra deg”, avslutter Gehrken, som ser frem til å ta fatt på en spennende høst.S5 Consulting_Sveinung Gehrken

 

Vil du vite mer om S5 Consulting eller karrieremuligheter? Ta kontakt med daglig leder Sveinung Gehrken på 473 18 037 eller sveinung@s5consulting.no.

Vi løfter brukeropplevelsen til nye høyder!

S5 Consulting tar effektivisering og forenkling på alvor. Vi løfter brukeropplevelsen til nye høyder ved å gjøre SAP Fiori apper oppmerksomme på sine omgivelser: ‘Internet of things’ (IOT) gjør våre løsninger smartere og enklere ved å benytte sensorer og enhetsfunksjoner. Pålogging med biometrisk autentisering og berøringsfri skanning med NFC og RFID fjerner tidstyver og begeistrer brukerne. Her ser du hvordan!

 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med Nicolay Aarstad Wildhagen i S5 Consulting.

 

Rahul Agrawal på plass i S5 Consulting

S5 Consulting_Rahul Agrawal

Vårt siste tilskudd Rahul Agrawal beskriver sin nye arbeidsgiver som kompetent, innovativ og full av muligheter. Med andre ord; hånd i hanske!

Rahul har nøkkelkompetanse innen SAP ABAP og Neptune Designer, og ser frem til å bidra spesifikt innen integrasjon og Neptune Applications i S5 Consultings prosjekter. Motivasjonen for å jobbe i S5 er stort, og Rahul begrunner det slik:

”S5 Consulting inspirerer meg som arbeidssted. Mine nye kolleger er kompetente og innovative, og jobber på den nyeste teknologien. Det er stort rom for læring og utvikling, og når trivselsfaktoren i tillegg er høy ser jeg lyst på fremtiden!”

Som engasjert fagperson er Rahul også opptatt av å holde kompetansen ved like. Han tror SAP Mobility, SAP S/4HANA og SAPUI5 kommer til å sette sitt preg på bransjen i tiden som kommer, og er alltid på jakt etter muligheter for å styrke kunnskapen innen disse og andre relevante områder.

”Jeg er alltid på jakt etter aktuelle onlinekurs, for eksempel via open.sap.com, og bruker mye av fritiden min på å søke på SBN og tekniske nettsteder.”

Vil du vite mer om hvordan Rahul kan bistå din virksomhet? Ta kontakt med Sveinung Gehrken.

Enda tettere samarbeid mellom S5 Consulting AS og Neptune Software AS

S5 Consulting_Nicolay Wildhagen

S5 Consulting, som formell partner, og Neptune Software har i lang tid levert mange gode brukeropplevelser og prosjekter til SAPs kunder.

Nicolay Wildhagen i S5 har vært en bidragsyter i utviklingen av Neptune UX plattformen, og er også en anerkjent sertifisert Neptune Trainer. Nicolay er teamlead hos S5 på Fiori/mobility og UX, der Neptune spiller en sentral rolle.

S5 og Neptune har nå tatt samarbeidet enda lenger, og inngått en samarbeidsavtale hvor Nicolay skal inngå i Neptunes tekniske utviklingsteam. Dette befester S5s sterke posisjon, og vil gi SAP- og Neptunekunder en solid garanti for at de får den riktige kompetansen.

Closer collaboration between S5 Consulting and Neptune Software

S5 Consulting_Nicolay Wildhagen

S5 Consulting as formal partner and Neptune Software have provided several excellent user experiences and projects to SAP customers.

S5 Consulting’s Nicolay Wildhagen has contributed strongly to the development of the Neptune UX platform for a while now, and is also a recognized certified Neptune Trainer. Nicolay is S5’s team lead for Fiori/mobility and UX, where Neptune has a significant part.

The partners have now taken the collaboration even further, and signed an agreement where Nicolay is included in Neptune’s technical development team. This confirms S5’s strong position, and will provide SAP and Neptune customers with a solid guarantee that they will be treated with the proper qualifications.

SAP gir S5 Consulting fornyet SAP PCoE-tillit

S5 Consulting_Tom W. Gulbrandsen_2015

Vi er stolte av å ha kommet gjennom SAPs trange nåløye nok en gang, og fått fornyet vår status som SAP Partner Center of Expertise (PCoE) for de neste 2 årene.

– Det har skjedd og skjer mye rundt SAP, spesielt på teknologi og løsninger rundt “suite on HANA”, Hybris C4C, Fiori/mobilitet, og ikke minst S/4 HANA Enterprise Management. S5 Consulting har løpende tatt store investeringer i å holde seg oppdatert på relevant teknologi, og har tatt konsekvensen ved å ta alle relevante kunnskapsløft, sertifiseringer og praktiske prosjekter. Dette gir våre kunder og samarbeidspartnere trygghet på at S5 Consulting har den formelle og relevante SAP-ekspertise, og befester igjen vår posisjon som en av få SAP-partnere i Norge med dette nivået av kompetanse. Det betyr også at vi kan ta ansvar for lisensvedlikehold og support på vegne av SAP, sier Tom W. Gulbrandsen, partner i S5 Consulting.
 
S5 Consulting_PCoE_2016