Om S5

Om S5 Consulting

Samsung - Man i truck

S5 Consulting AS har sin opprinnelse i FRAM Gruppen AS som ble etablert i 2007. I 2013 ble selskapsnavnet endret til S5 Consulting, som illustrerer hvordan selskapet dekker SAPs 5 markedsområder.

Vår visjon er å skape begeistring med SAP. Det gjør vi gjennom å støtte metoder som «lean», for å frigjøre tid og ressurser ved å skape bedre flyt i virksomhetens arbeidsprosesser i SAP. Man jobber smartere ved å forenkle prosessene og fjerne tidstyver og aktiviteter som ikke skaper verdi.

Med nyervervet PCoE-sertifisering fra SAP får våre kunder og samarbeidspartnere trygghet for at S5 Consulting har formell og relevant SAP-ekspertise. Den dokumenterer at vi er en av få SAP-partnere i Norge med dette nivået av SAP-kompetanse. Med sertifiseringen kan S5 Consulting også ta ansvar for lisensvedlikehold og support på vegne av SAP. Slik oppnår vi vårt mål om å gi brukerne nye opplevelser med SAP.

FORRETNINGSIDE OG MÅLGRUPPE

S5 Consulting tilbyr markedet et komplett SAP-miljø, med ledende spesialister innen sine respektive SAP fagområder. Gjennom ledende løsninger og konsulenttjenester skaper vi varige verdier for kunder, aksjonærer, ansatte, SAP og S5 Community. Vår målgruppe består av store og mellomstore virksomheter innen bærekraftige næringer:

  • Varehandel og logistikk
  • Underleverandørindustrien til olje og gass
  • Service- og tjenesteytende virksomheter
  • Næringsmiddelindustrien
Visjon og misjon

Vi skaper begeistring med SAP.

Vi skaper varige verdier som setter spor.

S5 Consulting har høyeste kredittverdighet

S% Consulting er AAA ratet i 2016