Enda tettere samarbeid mellom S5 Consulting AS og Neptune Software AS

Enda tettere samarbeid mellom S5 Consulting AS og Neptune Software AS

S5 Consulting_Nicolay Wildhagen

S5 Consulting, som formell partner, og Neptune Software har i lang tid levert mange gode brukeropplevelser og prosjekter til SAPs kunder.

Nicolay Wildhagen i S5 har vært en bidragsyter i utviklingen av Neptune UX plattformen, og er også en anerkjent sertifisert Neptune Trainer. Nicolay er teamlead hos S5 på Fiori/mobility og UX, der Neptune spiller en sentral rolle.

S5 og Neptune har nå tatt samarbeidet enda lenger, og inngått en samarbeidsavtale hvor Nicolay skal inngå i Neptunes tekniske utviklingsteam. Dette befester S5s sterke posisjon, og vil gi SAP- og Neptunekunder en solid garanti for at de får den riktige kompetansen.