Takk for i år

Takk for i år

last-ned-1
TAKK FOR I ÅR!

2016 nærmer seg slutten, og vi ser frem til en jule- og nyttårshøytid med tid til familie, gode venner og ettertanke. Det har vært et begivenhetsrikt år for S5 Consulting, med lederskifte, stretegiske veivalg, økende internasjonal oppmerksomhet og rivende vekst og utvikling på flere områder.

Lyttet til markedet
Dette året har vi refokusert virksomheten med mål om økt spesialisering og vekst inn i nye områder. Vi lyttet til markedet, og ønsket å rendyrke og styrke S5 på utvalgte områder – et av dem Neptune. Som et ledd i dette fulgte et lederskifte, og høsten har vært preget av et økende fokus på vekst, lønnsomhet og kompetanseheving. Vi har dette året hatt en svært positiv utvikling i omsetning og resultat, og ser veldig lyst på 2017.

Sterk rekrutteringsvekst
S5s konsulenter er attraktive, og å få på plass de rette hodene er viktigere enn noen gang før. Der er kampen hard, og vi gleder oss over at mange av bransjens dyktigste har valgt å gå til S5, og bare i høst har vi ansatt tre nye konsulenter som skal styrke oss på eksisterende og nye satsningsområder (link til sak om Gary etc). I januar kommer ytterligere tre nye på plass, og i 2017 er målet å ha 20 konsulenter. Vi håper å styrke vår posisjon mot nye kandidater som en arbeidsgiver som de mest kompetente og ambisiøse ønsker å jobbe hos, og som gir sine ansatte et inspirerende, utviklende og utfordrende arbeidsmiljø.

Sammen med resten av gjengen i S5 Consulting vil jeg takke for et spennende og begivenhetsrikt år, og ønske våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år sammen med familie og venner. Vi gleder oss til å ta fatt på 2017 med dere!

Julehilsen fra Sveinung Gehrken
Managing Director
S5 Consulting AS