fbpx

nexQuent

S5 Consulting med nytt SAP Fiori prosjekt

Sammen med NexQuent i Tyskland har S5 Consulting utviklet en DSR sMart for mobile reporting applikasjon, der man enkelt kan håndtere konflikter som påvirker SAP-systemet, og samtidig være trygg på å passere riksrevisjonens nåløye hvis de skulle ta turen innom. Å ha styring på tilganger og autorisasjoner er spesielt viktige…